تعرفه و امکانات پنل نمایندگان

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. تعرفه و امکانات پنل نمایندگان

نکته مهم: تمامی قیمت ها بروز بوده و تعرفه های اعلام شده تنها 9% مالیات اضافه خواهد شد. (بروزرسانی 10 اردیبهشت 1401)

دامنه و درگاه پرداخت به نام نماینده بوده و قیمت گذاری پنل و تعرفه های پیامک نیز در اختیار نماینده میباشد.

سطح 1
69000 تومان
 • 100٪ پنل فعال
 • خط 14 رقمی
 • 56.2 تومان
 • 56.2 تومان
 • 56.2 تومان
 • 106.5 تومان
 • 56.2 تومان
 • 56.2 تومان
 • 44.4 تومان
 • 56.2 تومان
 • 800 عدد
سطح 2
159000 تومان
 • 100٪ پنل فعال
 • خط 13 رقمی
 • 51.3 تومان
 • 51.3 تومان
 • 51.3 تومان
 • 97.2 تومان
 • 51.3 تومان
 • 51.3 تومان
 • 40.5 تومان
 • 51.3 تومان
 • 1000 عدد
سطح 3
399000 تومان
 • 100٪ پنل فعال
 • 2 خط 13 رقمی
 • 43.3 تومان
 • 43.3 تومان
 • 43.3 تومان
 • 82 تومان
 • 43.3 تومان
 • 43.3 تومان
 • 34.2 تومان
 • 43.3 تومان
 • 4000 عدد
فهرست