تعرفه و امکانات پنل نمایندگان

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. تعرفه و امکانات پنل نمایندگان

نکته مهم: تمامی قیمت ها بروز بوده و تعرفه های اعلام شده تنها 9% مالیات اضافه خواهد شد، همچنین 10 ریال تبصره 19 مخابرات بر روی آنها اعمال شده است و تفاوتی میان قیمت های سایت با تعرفه های داخل پنل وجود ندارد.

دامنه و درگاه پرداخت به نام نماینده بوده و قیمت گذاری پنل و تعرفه های پیامک نیز در اختیار نماینده میباشد.

سطح 1
69000 تومان
 • 100٪ پنل فعال
 • خط 14 رقمی
 • X
 • 18.7 تومان
 • 18.7 تومان
 • 17.2 تومان
 • 3.9 تومان
 • 2.4 تومان
 • 15.8 تومان
 • 15 تومان
 • 800 عدد
سطح 2
159000 تومان
 • 100٪ پنل فعال
 • خط 13 رقمی
 • X
 • 17.2 تومان
 • 17.2 تومان
 • 15.8 تومان
 • 3.7 تومان
 • 2.3 تومان
 • 14.5 تومان
 • 13.8 تومان
 • 1000 عدد
سطح 3
399000 تومان
 • 100٪ پنل فعال
 • 2 خط 13 رقمی
 • 15.6 تومان
 • 15.6 تومان
 • 14.4 تومان
 • 3.4 تومان
 • 2.2 تومان
 • 14.2 تومان
 • 12.5 تومان
 • 4000 عدد
فهرست